Trening snage fudbalera u pripremnom periodu

Trening snage je izuzetno važan u trenažnom procesu fudbalera. Da bi efekti ovog treninga bili potpuni potrebno je na adekvatan način prilagoditi treninge snage. S tim u vezi treninge snage možemo podijeliti na tri ciklusa u kojima se igrač nalazi a to su : pripremni period, takmičarski period i prelazni period i za svaki od tih perioda potrebno je osmisliti adekvatan trening, kako bi fudbaler bio u potpunosti spreman da odgovori na sve zahtjeve igre i takmičenja, ali i kako bi se povrede kako na treninzima tako i na utakmicama svele na minimum.
Trening snage posebno je važan u pripremnom periodu jer je upravo cilj ove faze pripremiti zglobove, mišiće, ligamente i tetive za intenzivniji rad u kasnijim fazama treninga, jačati zapostavljene mišićne grupe, uspostaviti ravnotežu između lijeve i desne strane tijela, uspostaviti narušenu ravnotežu između mišića fleksora i ekstenzora (fudbaleri na primjer imaju jako razvijene kvadricepse - mišiće prednje strane natkoljenice u odnosu na mišiće stražnje strane natkoljenice zbog stalnih udaraca lopte, zbog čega se javljaju češće povrede mišića stražnje strane natkoljenice).
U ovoj fazi izgrađuju se dvije vrste snage funkcionalna i maksimalna snaga fudbalera.
Nakon izgradnje funkcionalne snage i same adaptacije organizma, fudbaleri prelaze na razvoj maksimalne snage, koja je povezana i sa drugim oblicima ispoljavanja snage.

Druga faza pripremnog perioda je najzahtjevnija za fudbalere, gdje je cilj razviti što veću maksimalnu snagu kod fudbalera kako bi je kasnije mogli „pretvoriti“ u specifičnu fudbalsko-eksplozivnu snagu koja je od posebnog značaja za fudbalsku igru. U drugoj fazi najčešće se primjenjuju vježbe s opterećenjem.
Također, cilj je završit i ovu fazu u ranoj pripremnoj fazi, nakon koje se igrači mogu više koncentrisati na eksplozivnu snagu i snažnu izdržljivost u kasnijim fazama treninga. Treća faza u pripremnom periodu treba da omogući razvoj eksplozivne snage primjenom pliometrijskih treninga.
Ako bismo trening snage podijelili na dva dijela trening za masksimalnu snagu i trening za brzinsku snagu onda bi vježbe trebale izgledati ovako:
Kada je u pitanju trening za maksimalnu snagu onda bi to do 6. sedmice trebao biti piramidalni trening sa 5-6 različitih vježbi sa pauzama između serija 2min, 1x sedmično, a od 6. sedmice trening bi se trebao održavati dva puta sedmično. Kada govorimo o treningu brzinske snage sprint, skokovi startovi, tehnički trening sa 8-10 ponavljanja, 8-10 vježbi, 2x sedmično, a od 5. sedmice ovaj trening bi se trebao raditi za razliku od treninga maksimalne snage samo jednom sedmično.

Kako bi igrači spremno dočekali takmičarski dio neophodno je da treneri posebnu pažnju posvete treninzima snage u pripremnom periodu jer od njih mnogo zavisi uspjeh ekipe na terenima.

Photo: Pixabay