MOTIVACIJA – Pojam od presudne važnosti za postizanje dobrih rezultata

Posmatrajući fudbalere na terenu često možemo čuti komentare da je igrač bio prilično motivisan za igru kao pozitivno mišljenje ili pak da je igrao potpuno nemotivisano kao negativno mišljenje o trenutnom učinku igrača.
Kada govorimo o motivacijii najbolje je možemo definirati tezom da je motivacija ono što pokreće na aktivnost i sve ono što  određuje njen smjer, intenzitet i trajanje. Uzroci zašto je neki igrač motivisan ili nemotivisan mogu se potražiti u njemu samom, (zašto je zadužena unutrašnja - intrinzična motivacija), no isto tako na njegov učinak i motivisanost u igri mogu djelovati spoljašnji faktori koji predstavljaju spoljašnu ili ekstrinizičnu motivaciju.
Kao treći faktor motivisanosti igrača, možemo navesti i potpuno odsustvo motivacije, a uglavnom se javlja kod pojedinaca koji smatraju da nisu dovoljno kompetentni, talentovani, ili sposobni za ostvarivanje dobrih rezultata.

Ukoliko posmatramo cjelokupni pojam motivacije u sportu, činjenica je da je upravo unutrašnja  motivacija najpoželjnija vrsta motivacije. S obzirom da je priroda sporta takva da ga osim vlastite satisfakcije prate i ugled, trofeji, novac, status u društvu, ali i podrazumjeva iscrpljujuće treninge i mnoga odricanja, u sportu osim unutrašnje motivacije mnogo pomažu i spoljašnji podsticaji (spoljašnja motivacija) kako bi igrač sam sebe održao u veoma dobroj formi.

Photo: Pixabay