8 vrhunskih savjeta za trenere kako da utiču na razvoj i zadržavanje motivacije kod mladih sportista

Za mlade sportiste treneri imaju veliku ulogu ne samo u sportu već i u životu općenito. Često se može čuti teza da djeca svoje trenere doživljavaju” kao druge roditelje", mentore od kojih usvajaju pravila ponašanja, usvajaju poglede na sport ali i na život općenito. Zato je neizmjerno važno da treneri svoju ulogu ne shvataju olako, u smislu da su treninzi mlađih kategorija samo rekreacija, fizička aktivnosti i druženje, već da treninzi i utakmice kao i sve vrijeme provedeno u sportu oblikuje mladog čovjeka, njegove stavove, želje, poglede na život baš kao što to radi njegova porodica ili škola. S obzirom da se stvara velika emotivna povezanost između trenera i mladog talenta, treneri imaju veiki uticaj na psiho-fizički razvoj mladih sportista a time i na razvoj i usmjeravanje njihove motivacije.

U nastavku donosimo vam savjete kako na pravilan način razvijati i zadržati motivaciju kod mladih sportista:

1. Gradite njihovu autonomnosti na način da im pružite mogućnost izbora u okviru postavljenih ograničenja i pravila.Naprimjer dozvolite djeci da na treningu biraju jednu od ponuđenih vežbi koje imaju isti cilj i svrhu.

2. Uvijek ponudite jasno objašnjenje za zadatke koje trebaju da urade, pri tome vodeći računa da su objašnjenja prilagođena uzrastu i emotivnom stanju mladih sportaša, jer na taj način ćete im olakšati prihvatanje zadatka, pravila i ograničenja, a nećete negativno uticati na njihovu motivaciju.

3. Doživljavajte svoje sportiste i ponašajte se prema njima kao prema individuama koje imaju svoje sopstvene potrebe i osjećanja. Prepoznajte i uvažavajte njihove perspektive, pokažite im da razumijete da je npr. neka vježba teška ili dosadna ali im i objasnite zašto je ona neophodna.

4. Pružite mladim sportistima mogućnost da samostalno donose odluke, preuzimaju inicijativu i budu kreativni i na treninzima, jer ne možete očekivati od njih da samostalno rješavaju probleme za vrijeme utakmice ako to nisu uvježbavali na treninzima.

5. Uvijek pružite povratnu informaciju o njihovom napretku i kompetentnosti, ali potrudite se da ta informacija bude usmjerena na njegovo sportsko ponašanje i da ima realna očekivanja u zavisnosti od sposobnosti igrača.

6. Vodite računa da se ne ponašate pasivno-agresivno. Izbegavajte korištenjekazni u vidu oduzimanja privilegija ili materijalnih dobara, kao i uskraćivanje ljubavi i poštovanja jer može dovesti do gubitka motivacije za treningom a zatim i za samim sportom.
7. Pokušajte oprezno postupati prilikom davanja nagrada, jer ukoliko sportisti budu često dobijali nagrade ( u vidu trofeja, medalja, ili nekih drugih opipljivih nagrada) za aktivnosti koje su im same po sebi zabavne i do kojih lako dolaze može doći do opadanja nivoa motivacije. U svemu se mora imati mjera kako bi bili dovoljno motivisani za ostvarivanje vrhunskih rezultata.

8. Naučite i bodrite svoje sportiste da svoje postignuće vrednuju na osnovu samopostavljenih standarda, a ne poredeći se sa drugima. Poredeći svoje uspjehe sa uspjesima drugih često dovodi do pada samopouzdanja i negativno utiče na motivaciju. Objasnite im da ne možemo kontrolisati postignuća drugih, ali možemo kontrolisati rad i trud u ostavrivanju sopstvenih ciljeva.

Photo : Pixabay