Uslovi i privatnost

                                     

 I.UVOD

 

 

 1. Dobrodošli na FTS Football Talent Scouting e.U.

Ovi uslovi i odredbe opisuju pravila i propise za korištenje internetskih stranica u vlasništvu FTS Football Talent Scouting e.U., www.ftsplatform.com  i www.ftsnews.com (online magazin), te uređuju odnos između FTS Football Talent scouting e.U. i krajnjih korisnika.

Pristupanjem web stranicama pretpostavljamo da prihvaćate ove uvjete i odredbe u cjelosti. Nemojte nastaviti koristiti web stranice FTS Football Talent Scouting e.U.

ako ne prihvaćate sve uvjete i odredbe navedene na stranicama www.ftsplatform.com i www.ftsnews.com.

 

 1. Terminologija

Sljedeća terminologija se odnosi na Uslove  i odredbe poslovanja FTS Football Talent Scouting e.U.,  Na Izjavu o privatnosti te na  Obavijest o odricanju od odgovornosti. „Posjetitelj“, „ Kupac“, „ Korisnik“, “Vi” i “Tvoj” odnosi se na vas, osobu koja pristupa ovim web stranicama i prihvata uvjete i odredbe Agencije za oglašavanje. „Agencija“, „Mi“ , „FTS Football Talent Scouting“,  „ FTS platforma“, odnose se na nas same. Svaka upotreba gore navedene terminologije ili drugih riječi u jednini, množini, bilo da su napisani velikim ili malim slovom i / ili on ili ona, uzimaju se kao izmjenjivi i stoga se odnose na iste.   II.  OPĆI PODACI O DAVATELJU USLUGE

 

Agencija za oglašavanje   FTS Football Talent Scouting  e.U.

Web adresa : FTS Platforma www.ftsplatform.com

Online magazin www.ftsnews.com

Vlasnik:  Mag. Naida Grbo

Registrovana individualna kompanija

Adresa :Hlawkagasse 10/4/6/49, 1100 Beč, Austrija

 

UID-Nr:    xxxxxxx

Broj sudskog registra  : 489160dSudski registar: Privredni sud Beč Kontakt :0043/ (0) 664 797 22 00              E-mail:info@ftsplatform.com   III. PRUŽANJE USLUGA  AGENCIJE  Agencija ima za cilj putem stranica FTS platforme, www.ftsplatform.com, kao i putem online magazin www.ftsnews.com, da pruži uslugu promovisanja mladih fudbalskih talenata U10-U 21, kreiranjem promotivnih profila za mlade igrače, kao i pružanja mogućnosti pristupa platformi trenerima, skautima i menadžerima koji iskažu interes za praćenje mladih talenata. Dok je osnovni zadatak online magazina osim promocije mladih talenata sa FTS platforme pružanje posjetiteljima informacija iz svijeta fudbala, obuhvatajući historiju, najznačajnije ličnosti, pravila, fudbalske organizacije kao i trenutne aktuelnosti u fudbalu.

 1. IV. REGISTRACIJA

 

Korištenje FTSplatforme u smislu izrade promotivnih profila namijenjeno je isključivo registrirovanim korisnicima. U okviru registracije Korisnik je dužan navesti potpune i tačne podatke te ih naknadno, u slučaju eventualnih promjena, odmah aktualizirati.

Nakon unošenja traženih podataka i prihvaćanja registracije od strane FTS Footbal Talent Scouting e.U., korisnik će zaprimiti e-mail potvrdu sa poveznicom za aktiviranje kako bi finalizirao registraciju i mogao izraditi promotivni profil. Korisnik se obavezuje da će svoje pristupne podatke držati u tajnosti te ih štititi od pristupa neovlaštenih trećih osoba.

Pristup sadržaju na stranici www.ftsnews.com , kao i bazi Korisnika na www.ftsplatform.com, je otvoren za sve posjetitelje u skladu sa ovim uvjetima i odredbama.

 

 1. V. PRISTUP STRANICAMA INFORMACIJE O PROIZVODIMA I CIJENAMA

 

Pristup stranici www.ftsnews.com, kao i jednom dijelu stranice www.ftsplatform.com otvoren je za sve posjetitelje koji se pridržavaju ovih uvjeta i odredbi, dok je dio stranice www.ftsplatform.com (baza podataka o trenerima, menadžerima, skautima) dostupna isključivo registrovanim korisnicima usluga naše Agencije.

Agencija nudi kao svoj proizvodpromotivni profil fudbalera, sa svim osnovnim podacima o njemu i fotografijama,video zapisima, člancima na online magazinu, te dodatne usluge promocije u uzavisnosti od paketa usluga koje Korisnik bira pri samoj registraciji na stranici, gdje ima upotpunosti uvid u nivo usluge koje čine Basic ili Premium paket. Agencija ne odgovara za kvalitetu izrade profila ukoliko su nedostatci posljedica loše kvalitete multimedijskog sadržaja koji je dostavio Korisnik za potrebe izrade samog profila. Promotivni profil se nalazi na stranici www.ftsplatform.com 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora sa Agencijom.

Cijene i sadržaj paketa promotivnih usluga podložni su promjenama u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave i po vlastitoj procjeni Agencije. Na Korisnika se odnosi cijena navedena uz određeni proizvod (paket) kao i njegov sadržaj, u trenutku narudžbe istog.

Za menadžere, trenere i skaute kao Korisnike  pristup i registracija na FTS platformi su besplatni. Kao dodatni proizvod Agencija može ponuditi objavljivanje promotivnih članaka na www.ftsnews.com, kao i prodaju prostora za reklamiranje.

Uz svaki proizvod navodi se njegov naziv, kratakopis, raspoloživost i cijena. Cijene su izražene u eurima i ne uključuju porez na dodatnu vrijednost budući da Agencija trenutno nije u obavezi da ga plaća.

VI . POSTUPAK KUPOVINE, PLAĆANJA  I  IZDAVANJA  RAČUNA

 

Kupovina jednog od dva paketa realizuje se tako što sam Korisnik bira paket, a nakon toga na e-mail dobija Ugovor na 12 mjeseci i predračun sa iznosom uplate paketa promotivnih usluga. Nakon uplate dogovorenog iznosa, pristupa se izradi promotivnog profila kao i realizaciji ostalih usluga navedenih u paketu u dogovoru s Korisnikom. Uplate se vrše virmanom.

Agencija će dostaviti račun Korisniku elektronskim putem na e-mail adresu navedenu u registracijskom listu. Ukoliko se Ugovor potpisuje na licu mjesta u printanoj formi, račun za uslugu će se izdati prilikom uplate.

Ukoliko se račun dostavlja Korisniku elektronskim putem, dostaviće se u formatu u kojem se isti može ispisati ili spremiti na računar, najkasnije u roku od 48 sati, nakon što sistem evidentira izvršenu uplatu. Ukoliko račun ne stigne u  navedenom roku, molimo Korisnika da provjeri da li mu je mailbox pun, odnosno da poruka nije otišla u Spam folder.

Za sva pitanja i nejasnoće u vezi sa računom Korisnik se može obratiti Agenciji na e-mail : info@ftsplatform.com.

VII.       TRAJANJE I RASKID UGOVORA

 

Ugovor za pružanje usluga potpisuju obje strane po uplati iznosa paketa usluga. Ukoliko je Korisnik usluge maloljetno lice, ugovor potpisuju njegovi roditelji/ zakonski staratelji. Za sva maloljetna lica neophodno je i da roditelji /zakonski staratelji potpišu i  dodatnu Saglasnost za korištenje podataka maloljetnih lica, fotografija i videozapisa u promotivne svrhe. Ugovor se potpisuje na period od 12 mjeseci, a ukoliko su ugovorene strane zadovoljne međusobnom saradnjom, ugovor se može i produžiti ponovnom uplatom paketa, čime se sadržaj postojećeg profila obogaćuje novim sadržajem, dok se svi predhodni sadržaji pohranjuju i dalje čuvaju na profilima. Strane mogu raskinuti  ugovor u svakom trenutku uz predhodnu pismenu saglasnost.

Agencija ima pravo na jednostrano raskidanje ugovora ukoliko dođe do težih povreda pravila ili nepoštivanja uvjeta i odredbi poslovanja Agencije od strane Korisnika.

Ukoliko se protiv Korisnika pokrene sudski postupak, Agencija zadržava pravo jednostranog raskida ugovora (brisanje profila i zabrana pristupa FTS platformi u trajanju od 12 mjeseci). Agencija zadržava pravo jednostranog raskida ugovora i u sljedećim slučajevima :

-ukoliko se nezakonito reproducira sadržaj sa  FTS platforme i online magazina, zatim ukoliko se koristi sadržaj  u komercijalne svrhe, kao i otkrivanje sadržaja FTS platforme kao i baze podataka zbog pribavljanja vlastite koristi.

U ime maloljetnih Korisnika FTS platforme svu odgovornost preuzima  njihov roditelj/zakonski staratelj.

 

VIII.  INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sadržaj FTS Football Talent Scouting  internet stranica (www.ftsplatform.com , www.ftsnews.com)  je zaštićen i isključivo FTS Football Talent Scouting e.U. ostvaruje pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja objavljenih na  stranicama Agencije morate prethodno kontaktirati Agenciju putem e-mail adrese info@ftsplatform.com.

Zabranjeno je koristiti stranice na nepravilan i nezakonit način. Sva prava intelektualnog vlasništva (logo, zaštitni znakovi  i oznake usluga, nazivi domena, dizajn stranica, autorska prava, prava baze podataka) i svi sadržaji i materijali sadržani na ovim stranicama su u vlasništvu  FTS Football Talent Scouting e.U.

Bez prethodnog odobrenja i izričitog pisanog dopuštenja, zabranjeno je stvarati okvire oko naših web stranica ili koristiti druge tehnike koje na  bilo koji način mijenjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled naše web stranice.
Rezervacija prava
Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku i na osnovu vlastite procjene tražiti da uklonite sve veze  sa našim stranicama. Sadržaj stranice mogu se koristiti samo za lične, nekomercijalne svrhe i ne smiju se reproducirati, mijenjati, kopirati, distribuirati, objavljivati, prikazivati, prenositi ili prodavati u bilo kojem obliku, na bilo koji način, ucijelosti ili djelomično osim uz pismenu saglasnost Agencije.

 

 1. ISKLJUČIVANJE ODGOVORNOSTI

 

FTS Football Talent Scouting e.U., zadržava pravo onemogućiti pristup web stranici zbog tehničkih ili drugih poteškoća i održavanja. Agencija nije odgovorna za nastanak eventualne štete ili troškova koje ima Korisnik usluge zbog prestanka, pasivnosti ili poteškoća u radu web stranice.

Agencija svim svojim naporima nastoji osigurati ažurnost podataka objavljenih na stranici. Agencija ne odgovara za tačnost, potpunost i ispravnost sadržaja objavljenih na web stranici, niti prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi nastala za Korisnika usluge zbog objave takvog sadržaja.

Agencija nije odgovorana za tačnost podataka kao ni za multimedijalni sadržaj koji Korisnik dostavi za izradu profila kao ni za sav sadržaj koji promjeni nakon izrade profila. Korisnik izričito potvrđuje da Agencija nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje Korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog upotpunosti leži na Korisniku.

Agencija nije odgovorna za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave od strane trećeg lica koja je dobivena ili objavljena na našim stranicama. Ni pod kojim uslovima Agencija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu ukoliko se Korisnik oslonio na informacije dobivene putem FTS Football Talent Scouting e.U.,  jer na Korisniku leži sva odgovornost procjene tačnosti, kompletnosti ili korisnosti bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem FTS platforme i online magazina. Za cjelokupni sadržaj (podaci, fotografije i videozapisi) koji dostave i objave Korisnici koji su maloljetna lica kao i štetu koju ista prouzrokuju, odgovaraju isključivo njihovi roditelji/ staratelji.

Agencija ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na hardveru, softveru ili drugoj opremi Korisnika usluge, usljed korištenja web stranica.

Korisnik mora sam osigurati odgovarajuću sigurnost i povjerljivost podataka koji se koriste za prijavu na web stranice (e-mail, lozinka).

Agencija  ima pravo (bez prethodnog upozorenja i objašnjenja) ograničiti aktivnosti Korisnika, ukloniti profil Korisnika, upozoriti ostale Korisnike usluga, te opomenuti, privremeno ili nepovratno zatvoriti korisnički račun, ukoliko

– Korisnik krši Opšte uvjete i Pravila privatnosti

– koliko Agencija nije u mogućnosti sa sigurnošću provjeriti lične podatke Korisnika

-ukoliko aktivnosti Korisnika mogu nanijeti štetu ostalim korisnicima ili Agenciji, te ukoliko se korisnički račun koristi za ostvarenje zakonima nedopuštenih ciljeva.

 

 1. IZJAVA O PRIVATNOSTI – Opšte informacije

  Zadnje ažuriranje: 25.05.2018.

Ova se Pravila o privatnosti primjenjuju na  usluge Agencije za oglašavanje FTS Football Talent Scouting e.U.  i na web stranice www.ftsplatform.com i www.ftsnews.com.

Ova Pravila o privatnosti, zajedno s uslovima i odredbama objavljenim na našem web mjestu, propisuju opšta prava i pravila koja regulišu vašu upotrebu naših web stranica.

Podatke na našim stranicama prikupljamo i obrađujemo u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka (GDPR)- u Austriji (DSGVO-DSG 2018).

Terminologija

Posjetitelj“, „ Kupac“, „ Korisnik“, “Vi” i “Tvoj” odnose se na Vas, osobu koja pristupa ovim web stranicama dok se, „Agencija“, „Mi“ „FTS Football Talent Scouting“ „ FTS platforma“odnose se na nas same.

 IZJAVA O PRIVATNOSTI

Korisnik ima pravo da bude obavješten o pravilima, pohranjivanju kao i zaštiti njegovih podataka . Sljedeće stavke čine našu Izjavu o privatnosti:

 

 

 1. Odgovorno tijelo

FTS Football Talent Scouting e.U., preuzima ulogu regulatora u skladu s EU Odlukom o  zaštiti podataka. Drugim riječima, FTS Football Talent Scouting e.U. je  pravno lice koje će odrediti svrhu i načine obrade ličnih podataka svojih  Korisnika.

Kontakt  Agencije je sljedeći:

Hlawkagasse 10/4/49, 1100 Beč, Austrija,

0043(0)6647972200,

e-mail : info@ftsplatform.com

 

 

2.Prikupljanje podataka  posjetilaca web stranica

 

 1. Automatsko prikupljanje informacija

Prilikom svakog pristupa stranicama Agencije automatski se bilježe određeni podaci koji su općeniti i ne smatraju se ličnim podacima (preglednik korisnika, broj posjeta, prosječno vrijeme posjeta stranicama, posjećene stranice i sl.). Agencija se obavezuje da će pomenute podatke prikupljati   i obrađivati u  minimalnom obimu i neće ih posebno razmatrati kao ni otkrivati trećim licima. Ove informacije su značajne za Agenciju budući da se koriste za mjerenje atraktivnosti internet stranica i poboljšanje sadržaja i upotrebljivosti.

 1. Prikupljanje i čuvanje ličnih podataka

Pod ličnim podacima podrazumijeva se svaka informacija koja se odnosi na identificirano fizičko lice ili fizičko lice koje se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi direktno ili indirektno posebno na osnovu identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, kulturni ili socijalni identitet. Agencija prikuplja lične podatke registrovanih članova ( ime i prezime, datum rođenja, mjesto, država, adresa, kao i ostale podatke koji se smatraju ličnim, a potrebni su za potpisivanje ugovora i za izradu promotivnog profila.

 1. Prikupljanje i čuvanje posebno zaštićenih podataka (osjetljivih podataka)

Saglasnost Korisnika za  prikupljanje i korištenje njegovih ličnih podataka fotografija i  videozapisa  dopuštena je samo ako je dijete navršilo 16 godina (DSGVO). Ili za djecu državljane Austrije,  ukoliko je Korisnik napunio  14 godina (§ 4 Abs 4 DSG 2018). Za svu mlađu djecu izričito je potrebna pismena saglasnost roditelja/ staratelja. Za Korisnike iz zemalja van EU  koji su mlađi od 18 godina za korištenje podataka je potrebna saglasnost roditelja/ staratelja. Agencija nikada neće svjesno prikupljati podatke maloljetnika bez saglasnosti roditelja /staratelja, izuzev kada je to dozvoljeno gore navedenom zakonskom  regulativom.

Ostale podatke koji potpadaju pod posebno zaštićene podatke kao što su: vjersko, etničko ili političko opredjeljenje, seksualna orjentacija, zdrastveno stanje itd.  Agencija neće prikupljati niti obrađivati iste.

FTS Football  Talent Scouting e.U. također prikuplja eventualne lične podatke kao što su Internet Protocol (IP) adrese za  posjetitelje kao i za registrovane  Korisnike.

 1. Svrha i pravna osnova za obradu i pohranjivanje podataka
 2. a) Pravna osnova za obradu i pohranjivanje podataka

Na osnovu zakonske regulative DSGVO neosjetljive podatke pohranjujemo uz :

-Saglasnost Korisnika (Čl. 6 Abs1lit a) kao i

-Za potrebe potpisivanja ugovora (Čl. 6 Abs 1 lit b)

-Za legitimne interese Agencije ukoliko ne ugrožavaju prava Korisnika (Čl. 6 Abs 1 lit f)

-te podatke koji su javno dostupni od strane Korisnika (Čl. 6 Abs 1 lit e)

Na osnovu zakonske regulative DSGVO osjetljive podatke pohranjujemo uz:

-Saglasnost Korisnika ( roditelja/ staratelja djeteta) ( Čl. 9 Abs2lit a) kao i

-podatke koji su javno dostupni od strane Korisnika (Čl. 9 Abs 2 lit e)

Pravo Korisnika

Na osnovu  Izjave o privatnosti Korisnik mora biti obavješten o :

-imenu i podacima odgovorne osobe

-svrsi skupljanja i čuvanja njegovih podataka

-načinu zaštite njegovih podataka

Primatelji ili kategorije primatelja

Sve podatke koje prikupi i obradi Agencija koristi isključivo za vlastite potrebe same Agencije kao i za promociju Korisnika. Agencija neće dostavljati prikupljene podatke trećim licima bez prethodne saglasnosti Korisnika.

Namjera dostavljanja podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji

Agencija nema namjeru dostavljati podatke trećim zemljama kao ni međunarodnim agencijama, osim ukoliko se to pokaže neophodnim u cilju što bolje promocije Korisnika i uz njegovu prethodnu saglasnost.

Trajanje pohrane ili kriteriji za određivanje trajanja

Pohranjeni podaci se čuvaju sve dok traje ugovor između Agencije i Korisnika, koji se može nakon isteka produžiti, čime se zadržavaju svi postojeći podaci kao i pohranjuju novi. Nakon prekida ugovora svi podaci se automatski brišu iz sistema. Uz saglasnost Korisnika, Agencija može po isteku ugovora zadržati samo osnovne podatke ( ime prezime, datum rođenja, grad i državu) zbog ličnog registra korisnika usluga Agencije. Korisnik  se može pretplatiti na newslettere u bilo kojem trenutku, kao i odjaviti nakon čega se brišu njegovi podaci. Ukoliko Korisnik želi, i nakon prekida ugovora može ostati povezan društvenim mrežama sa Agencijom a ukoliko to ne želi, potrebno je da prestane pratiti naše naloge. Nakon prekida ugovora brišu se podaci o registraciji i mogućnost ponovnog logovanja na stranicu sve do potpisivanja novog ugovora.

Pravo na informacije

Za sva pitanja vezana uz zaštitu ličnih  podataka, odnosno privatnosti, Korisnici usluga mogu kontaktirati Agenciju putem elektronske pošte. Uz zahtjev Korisnika Agencija će dostaviti sve podatke koje ima pohranjene o Korisniku.( više informacija Čl.15 DSGVO) .

U slučaju sumnje na zloupotrebu ili u slučaju uskraćivanja informacija, Korisnik ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

Pravo ispravljanja, otkazivanja i ograničavanja

Preduslov za pravo na  otkazivanje ili brisanje podataka se primjenjuje ukoliko lični podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni, ili ukoliko je Korisnik ukinuo svoj pristanak na obradu podataka. Brisanje ličnih  podataka po isteku ugovora obavezeno je kako bi se ispunila zakonska obaveza po pravilima Evropske Unije ili po državnom zakonu.

Pravo na ograničenje korištenja podataka

Preduvjet za pravo  na ograničenje korištenja podataka se primjenjuje ukoliko je Korisnik uskratio tačnost ličnih podataka sve dok Agencija ne provjeri tačnost ličnih podataka.  Korisnik je prigovorio obradi podataka, pod uvjetom da nije siguran da su legitimni razlozi Agencije premašili razloge Korisnika, Korisnik odbija  obrisati lične podatke, a umjesto toga zatražio je ograničenje korištenja ličnih podataka.

Korisnik ima pravo na osnovu člana 18 DSGVO da ograniči upotrebu svojih ličnih podataka.

Pravo na isparavake podataka

Ukoliko Korisnik primijeti da su podaci kojima raspolaže Agencija o njemu neispravni, ima pravo prema zakonu Čl. 16 DSGVO da ispravi  netačne ili dopuni  nepotpune podatke.

Prenosivost podataka

Korisnik ima pravo na prenos svojih pohranjenih podataka, u drugo preduzeće tj. na drugu web stranicu.

 Pravo na opoziv podataka

Jednom data saglasnost od strane Korisnika za korištenje i pohranjivanje njegovih podataka može biti u svakom trenutku opozvana.

 1. b) Svrha prikupljanja i obrade podataka

Agencija prikuplja i pohranjuje podatke  naših Korisnika isključivo za potrebe potpisivanja ugovora kao i izrade promotivnog profila registrovanih Korisnika  bez kojih stranica www.ftsplatform.com ne bi ispunjavala svoju primarnu namjenu. Podaci se prikupljaju i u svrhu promocije Korisnika usluge, pružanje informacija o aktivnostima Agencije, slanja Newslettera, upotreba kolačića, kao i  slanja obavještenja elektronskim putem, te uspostavljanje kontakta sa registrovanim Korisnicima.

     Newsletter

Putem newslettera naša Agencija će slati sve potrebene informacije, novosti, ponude kao i promotivne akcije za korisnike naših usluga. Prijava za naš newsletter obavlja se putem opt-in postupka (Saglasnost u Čl. 6. (1) a DSGVO-a), kao i davanjem saglasnosti pri potpisivanju Ugovora. Korisnik  se može pretplatiti na newslettere u bilo kojem trenutku,  preko postavki obavijesti na društvenoj mreži ili klikom na kraj biltena e-pošte, a može se u svakom trenutku i odjaviti na dnu newslettera nakon čega prestaje primati informacije od strane Agencije.

 

Upotreba  Kolačića

Kako bi obogatili i usavršili svoje online iskustvo, Agencija koristi “Cookies”, kao i slične tehnologije i usluge koje se koriste za prikaz personaliziranog sadržaja, odgovarajućeg oglašavanja i pohranjivanja vaših postavki na računar.
Kolačić je niz informacija koje web stranica pohranjuje na računar Korisnika, a korisnički preglednik ih  pruža web stranici svaki put kad se Korisnik vraća.  Agencija koristi kolačiće kako bi joj pomogli  prepoznati i pratiti posjetitelje, njihovu upotrebu  stranica www.ftsplatform.com, www.ftsnews.com, te njihove postavke pristupa internetu. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sistemu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Korisnici koji ne žele postaviti kolačiće na svoj računar bi trebali postaviti svoje preglednike da odbiju kolačiće prije korištenja web stranica, no imajte na umu da  sprečavanjem ili brisanjem kolačića neki dijelovi stranice neće funkcionisati ispravno.

Ako nastavite s navigacijom na našoj web stranici bez mijenjanja vaših postavki kolačića, ovime potvrđujete i prihvaćate korištenje FTS Football Talent Scouting e.U. kolačića.

Agencija se povremeno služi i statistikom Google Analyticsa, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se Korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics.

Youtube

Naše stranice prikazuju YouTube video snimke, koji su sačuvani na “www.youtube.com” i direktno se mogu reprodukovati sa naše stranice. Svi su uključeni u takozvani “extended privacy mode”, tj. da ne prenose podatke o vama kao Korisniku, sve dok ne reprodukujete video zapis nakon čega kolačići Youtube-a ostaju na vašem računaru.  Za sve video snimke koje Agencija postavlja na svoj Youtube- kanal,  a na kojima se nalaze registrovani Korisnici, to radi uz predhodnu saglasnost samih Korisnika datu pri potpisivanju Ugovora.

Oglasi

Oglasi koji se pojavljuju na našim web stranicama mogu biti isporučeni Korisnicima od strane oglašivačkih partnera koji mogu postaviti kolačiće. Ovi kolačići omogućavaju pošiljaocu oglasa da prepozna vaš računar svaki put kada vam pošalje online oglas za prikupljanje podataka o vama ili drugima koji koriste vaš računar. Ti podaci omogućavaju oglasnim mrežama, između ostalog, da dostave ciljane oglase za koje vjeruju da će vas najviše zanimati. Ova Pravila o privatnosti odnose se isključivo na upotrebu kolačića od strane FTS Football Talent Scouting  i ne pokrivaju upotrebu kolačića od strane bilo kojeg  drugog oglašivača.

Poveznica  na vanjske web stranice

Web stranice naše Agencije  mogu sadržavati veze na vanjske web-lokacije kojim ne upravlja Agencija.  Ako kliknete vezu treće strane, bit ćete usmjereni na web stranicu treće strane. Preporučujemo da pregledate Pravila o privatnosti i uvjete i odredbe svakog web mjesta koje posjetite. Agencija nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, pravila o privatnosti ili praksu web mjesta, proizvoda ili usluga trećih strana.

 1. Obaveze Agencije

Agencija je obavezna informisati Korisnika o čuvanju, obradi i svrsi korištenja podataka.

Zaštita podataka

Mi koristimo sve najsavremenije tehničke i organizacione mjere za zaštitu vaših ličnih podataka od gubitka, neovlaštenog pristupa i zloupotrebe, ali ne zaboravite da niti jedan način prijenosa putem Interneta ili način elektronske pohrane nije 100% siguran. Iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost. U vezi sa pomenutim Agencija ne preuzima odgovornost u slučaju hakerskih napada na vlastitu web stranicu, na vlastiti računar ili na gubitak ličnih podataka Korisnika uslijed vanjskih utjecaja, na koje Agencija  nije mogla utjecati.

Tehnička zaštita podataka Korisnika

Hosting – Agencija za svoje web stranice koristi usluge hostinga. Hosting usluge podrazumijevaju i usluge skladištenja i baze podataka kao i sigurnost i tehničko održavanje. Agencija posjeduje privatni server na hostingu čime još bolje kontroliše pristup i štiti svoje podatke.

Agencija štiti podatke svojih Klijenata :

-ograničavanjem pristupa podacima putem pasworda za ulazak u bazu podataka,

– šifrovanjem laptopa sa kojeg se pristupa podacima Klijenata,

-zaštitom od virusa,

-redovnim ažuriranjem podataka kao i pristupnih šifri,

-te ograničavanjem fizičkog pristupa trečim licima štampanim ugovorima potpisanim od strane Korisnika.

Dok je Korisnik usluge obvezan  brinuti sam o sigurnosti svojeg korisničkog imena i lozinke.

Izmjene pravila o privatnosti

Agencija može s vremena na vrijeme mijenjati svoja pravila o privatnosti, te molimo naše Korisike  da često provjeravaju izjavu o privatnosti. Vaša daljnja upotreba ove web stranice nakon bilo kakve promjene u ovim Pravilima o privatnosti predstavljat će vaše prihvaćanje takve izmjene.
 XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Korisnici stranica www.ftsplatform.com i www.ftsnews.com, prihvataju objavljene Opšte uslove poslovanja i pravila privatnosti.

Agencija zadržava pravo modificirati Opšte uvjete i odredbe poslovanja, te predlaže Korisnicima periodično pregledavanje. Ukoliko je Korisniku neka od promjena neprihvatljiva, treba odustati od korištenja ovih stranica. Ukoliko ih nastavi koristiti, smatrat će se da  prihvata sve promjene.

Sve izmjene Opštih uvjeta obvezujuće su za Korisnika usluge i uvijek dostupne na web stranici u rubrici „Uslovi poslovanja i pravila privatnosti“. Korisnik usluge u slučaju da nije saglasan s ovim  uvjetima može jednostavno prestati s korištenjem ove stranice.

Za sva pitanja, pojašnjenja i komentare, vezane uz ove Opšte uvjete, korisnici usluge mogu kontaktirati Agenciju  putem e-mail info@ftsplatform.com.